Issue 45/2017

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 45:

Part 1
Koncepcje w systemach gospodarki cyfrowej


Part 2
Zastosowania systemów informatycznych


Part 3
Metody ilościowe w analizie informacji


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo