Issue 31/2013

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 31:

Part 1
Metody matematyczne w naukach aktuarialnych


Part 2
Metody statystyki aktuarialnej


Part 3
Modelowanie intensywności zgonów


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo