Issue 56/2019

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 56:

Part 1
Administracja Publiczna


Part 2
Służba zdrowia


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo