Issue 54/2019

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 54:

Part 1
Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego


Part 2
Gospodarka cyfrowa jako obszar zrównoważonego rozwoju


Part 3
Systemy informacyjne w podmiotach gospodarczych


Part 4
Rola nowoczesnych technologii w podmiotach gospodarczych


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo