Issue 36/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 36:

Part 1
Gospodarka oparta na wiedzy


Part 2
Przedsięwzięcia informatyczne w zarządzaniu informacją w organizacji


Part 3
Analiza i modelowanie rynków w gospodarce opartej na wiedzy


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo