Issue 27/2012

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 27:

Part 1
Metodologia


Part 2
Varia


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo