Issue 23/2011

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 23:

Part 1
Modelowanie preferencji konsumentów


Part 2
Pomiar i modelowanie wartości dla klienta i wartości klienta


Part 3
Analiza struktur rynkowych


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo