Issue 47/2017

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 47:


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo