Issue 46/2017

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 46:

Part 1
Informatyzacja administracji publicznej


Part 2
Informatyzacja służby zdrowia


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo