Issue 38/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 38:

Part 1
Technologie informatyczne w administracji publicznej


Part 2
Technologie informatyczne w ochronie zdrowia


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo