Issue 21/2010

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 21:

Part 1
Metody matematyczne w naukach aktuarialnych


Part 2
Metody statystyki aktuarialnej


Part 3
Wypłacalność zakładów ubezpieczeń


Part 4
Demograficzne aspekty ubezpieczeń na życie


Part 5
Ubezpieczenia komunikacyjne


Part 6
Zagadnienia ruiny


Part 7
Metody obliczeniowe i aproksymacyjne


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo