Issue 52/2018

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 52:

Part 1
Zdrowie


Part 2
Administracja publiczna


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo