Issue 44/2017

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 44:

Part 1
Informacja i jej rola w gospodarce cyfrowej


Part 2
Ekonomiczne aspekty gospodarki cyfrowej


Part 3
Rola statystyki publicznej w gospodarce cyfrowej


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo