Zeszyt 51/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Kamil Gala

Taryfikacja a priori w ubezpieczeniach komunikacyjnych z uwzględnieniem zależności przestrzennej

***

The a priori risk classification with spatial autocorrelation in automobile insurance

Abstract
The subject of this paper is to describe a priori risk classification models in automobile insurance which take into consideration the address of the insured. The extension of the generalized linear model with the multi-level factor to account for the correlation between the levels is presented. The analysis of empirical data from the Polish insurance indicates both significant spatial heterogeneity and spatial autocorrelation. Moreover, the inclusion of spatial variables in the risk classification models can improve their accuracy and effectiveness.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 51

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo