Zeszyt 51/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Marcin Bartkowiak

Modelowanie śmiertelności. Wpływ specyfikacji modelu na jakość prognoz śmiertelności

***

Mortality modelling. Model specification and mortality forecast accuracy

Abstract
There has recently been a huge increase in the use of models which examine the structure of mortality rates across the dimensions of age, period and cohort. The goal of the article is to analyze the impact of mortality model specifications on its forecasting properties.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 51

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo