Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Grażyna Kowalewska, Joanna Nieżurawska-Zając, Daniel Rzeczkowski

Skłonności społeczeństwa informacyjnego do migracji na przykładzie studentów reprezentujących pokolenie Y – wyniki badań empirycznych

***

The Information Society’s Tendency to Migrate on the Example of Generation Y Students: Empirical Research Results

Abstract
The paper examines the tendency to migrate of Generation Y, which, according to the authors, is a flagship of the generation. The theoretical analysis has been deepened by our own empirical research, which was carried out in March 2017 among 121 young people representing generation Y. The results of the research enabled us to identify the causes and directions of migration of the information society and the impact of the migration. The correspondence analysis was used to the statistical analysis.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo