Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Maciej Kiedrowicz

Metodyka zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie zasobów informacyjnych

***

Methodology of Risk Management in Information Security

Abstract
The article presents a risk management methodology that takes into account the accepted risk model of the information resource, the method for risk analysis and estimation, and exemplary risk areas and risk factors relating to the various phases of the information life cycle and binds them in a way that allows for the full and unambiguous determination of the risk level, while maintaining the practical utility of the proposed approach.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo