Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Michał Nadolny

Proces koncentracji potencjału rozwojowego regionów na przykładzie wybranych województw

***

Concentration of the Potential of Economic Growth: Description and Measurement on the Example of Selected Regions

Abstract
The subject of the article is an attempt to outline the phenomenon of convergence and divergence processes of regions. We describe selected factors that correlate with these processes. We assume that these are complementary, parallel, but occurring in different aspects of economic growth. The sum of these phenomena is the concentration of economic potential. The paper will present selected endogenous factors that are particularly important for the development potential of the regions and the changes that occur within them. There is also a quantitative look at this issue.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo