Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Agnieszka Kuś

Aukcja na rezerwację częstotliwości z pasma 800 i 2600 MHz i jej znaczenie dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce

***

Auction for the Reservation of 800 MHz and 2.6 GHz Frequency Bands and its Importance for the Development of the Telecommunications Market in Poland

Abstract
The aim of this article is to analyze the first frequency auction in Poland in the context of its significance for the development of the Polish telecommunications market. The subject of the bid was frequencies licenses in the 800 and 2600 MHz bands required for the provision of broadband data services on mobile networks using LTE technology. Due to its innovative nature, this auction generated a lot of controversy among experts as well as the auction participants. The auctions lasted 116 days and generated revenue of over PLN 9 billion, which exceeded the expectations of the auction organizers several times.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo