Zeszyt 24/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Joanna Drobiazgiewicz

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) – założenia a rzeczywistość

***

Electronic Platform of Public Administration Services (e-PUAP) – premise and reality

Abstract
The use of teleinformation technology in public administration may bring many advantages both to the clients and the offices. The electronic platform plays here the crucial role and in the future it is supposed to enable the provision of a wide range of services both to the citizens or companies and the so-called internal clients.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 24

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo