Zeszyt 51/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Piotr Dziel, Agnieszka Jarzębska, Maciej Naduk

Szacowanie liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych

***

Estimating the number of uninsured vehicle owners

Abstract
The paper presents methods used to assess the number and rate of uninsured vehicle owners. The authors use the described methods and apply them to the Polish Insurance Guarantee Fund’s data to estimate the scale of the uninsured phenomenon in Poland. An indicator combining outlined methods to assess the number and rate of the uninsured is used. The article also describes the characteristic features of uninsured vehicle holders omitting to fulfil this obligation.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 51

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo