Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Kobylińska

Koncepcja zanurzania obserwacji w próbie w statystycznej analizie danych dotyczących handlu elektronicznego w przedsiębiorstwach

***

Concept of Observation Depth Measure in the Statistical Analysis of E-Commerce Data in Enterprises

Abstract
This article presents the application of selected methods based on the observation depth measure in statistical data analysis. The figures concerning e-commerce among the enterprises of the Polish provinces in 2010 and 2015 were used.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo