Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Bohdan Jung

Nieekonomiczne ekonomiki – debata wokół gospodarki cyfrowej

Streszczenie
Artykuł dokonuje przeglądu prób teoretyzacji nowych zjawisk spowodowanych przez cyfryzację gospodarki, procesów produkcji i konsumpcji. Wyjście poza ograniczenia świata materialnego (czas, przestrzeń) zmienia reguły gry i uruchamia nowe procesy. Z analizy przedstawionych tendencji wynika, że procesy te odwołują się do zjawisk, wartości, postaw i zachowań (współpraca, współdzielenie się, reputacja, zaufanie), będących dotychczas w zakresie zainteresowań i metodologii stosowanych w socjologii czy psychologii społecznej. W tym sensie artykuł sugeruje, że taki kierunek myślenia o gospodarce cyfrowej nawiązuje do schodzącego obecnie na dalszy plan społecznego i jakościowego charakteru nauk ekonomicznych.

***

Non-Economic Economics around the Digital EconomyArtykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo