Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Karolina Iwan

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w obszarze bankowości elektronicznej wobec zjawiska cyberprzestępczości – aspekt indywidualny

***

Information Security Management in Electronic Banking Considering the Phenomenon of Cybercrime

Abstract
The subject of the elaboration is the issues of information security management in electronic banking. It draws attention to the growing phenomenon of cybercrime and its strong impact on the area of e-banking (from an individual point of view). The main aim of the article was to present the different types of threats that today’s electronic banking users encounter.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo