Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Mariola Grzybowska-Brzezińska

Usługi bankowości elektronicznej – perspektywa rozwoju

***

Electronic Banking Services: A Development Perspective

Abstract
One of the determinants of changes in banking services is access to technology, which depends not only on the potential client but also on the communication system offered by banks. The rapid development of information and telecommunications technologies at the end of the twentieth century contributed to the emergence and spread of the concept of information society. Important determinants of using electronic banking are convenience of using the service, 24?hour access and financial value. The respondents say they are expanding the range of services proposed in the e-banking system, indicating the prospects for the development of these services in the generation of digitized young people.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo