Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Nelson Duarte

Systemy informatyczne w przemyśle: perspektywa dostawcy

Streszczenie
Od czasu rewolucji przemysłowej gospodarka światowa ma do czynienia ze zmianami w sposobach prowadzenia biznesu. Najnowszym etapem rewolucji przemysłowej jest tzw. czwarta rewolucja przemysłowa (ang. Industry 4.0). To nowe podejście wprowadza ogromne zmiany sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym pojawiają się pytania dotyczące tejże rewolucji, która cały czas trwa. Faktem jest, że niektóre firmy już działają w środowisku 4.0, ale większość z nich to duże firmy z kulturą i zasobami, pozwalającymi uwzględnić założenia czwartej rewolucji przemysłowej. Co jednak dzieje się z mniejszymi firmami działającymi na rynku? Niniejsze opracowanie ma na celu zbadanie założeń czwartej rewolucji w przemysłowym regionie Portugalii: Tâmega e Sousa. W celu opracowania tych badań przyjęto nieformalną metodologię wywiadu. Przeprowadzono wywiady z dwoma dostawcami IT działającymi w przemyśle wytwórczym i usługowym. Zidentyfikowano, że firmy są wciąż daleko od cyberfizycznej produkcji. Dlatego w pierwszej kolejności należy zadbać o odpowiednią organizację firmy i informacji. Kolejnym krokiem (bardziej istotnym w sektorze usług, ale także wskazanym w produkcji) powinna być integracja informacji. Firmy posiadają ogromne ilości danych, ale systemy informacyjne nie są jeszcze zintegrowane i sparametryzowane w celu dostarczenia odpowiednich i terminowych informacji. W trakcie badań zbadana została również rola systemów informacyjnych w zarządzaniu jako narzędzia do wprowadzenia czwartej rewolucji przemysłowej.

***

Business Information Systems in Industry: The Supplier PerspectiveArtykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo