Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Dariusz T. Dziuba

Platformy finansowania społecznościowego w handlu fakturami jako alternatywne rynki finansowe

Streszczenie
Przedmiotem rozważań jest specyficzny typ elektronicznych platform, budzący w ostatnich latach duże zainteresowanie, handlujących fakturami oraz innymi wierzytelnościami firm. Bazują one zwykle na technologii aukcyjnej w środowisku internetowym. Umożliwiają pozyskiwanie dla przedsiębiorstw środków finansowych (kapitału obrotowego), i to w sposób alternatywny. Celem jest wskazanie atrybutów takich platform dla potrzeb ich identyfikacji i oszacowania segmentu rynkowego w kategoriach globalnych, ze wskazaniem tendencji rynkowych. Rozważania prowadzone są na tle specyfiki usług faktoringu i dyskonta faktur oraz rozwoju alternatywnych systemów crowdfundingu.

***

Crowdfunding Platforms in Invoice Trading as Alternative Financial MarketsArtykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo