Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Sylwia Sobolewska

Ochrona informacji marketingowej w przedsiębiorstwie

***

Protection of Marketing Information

Abstract
Marketing information is crucial for each company market activity, that is why its security is really important. Protection of marketing information needs not only IT solutions but also employees’ awareness of cyber and other threats like, for example intelligence activities. Sales and marketing departments’ employees should be trained in the field of cyber security and should be informed which information is confidential and why.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo