Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Elżbieta Lorek, Lesław Markowski

Społeczne aspekty zróżnicowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego

***

Social Aspects of Diversifying Information Society Development

Abstract
The purpose of the analysis was to classify voivodships based on the level of aspects of proper development of the information society in spatial terms, in 2015. The paper presents the results of available research on enterprise equipment in IT technologies. The analysis was based on statistical data published by the Central Statistical Office. Grouped into five clusters of the voivodship, they contain objects with similarities in terms of the analyzed features. There are still regions in Poland that are characterized by lower levels of accessibility to modern technologies.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo