Zeszyt 27/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Michał Bernardelli

Metoda szybkiej aktualizacji dekompozycji QR dla modeli liniowej regresji

***

Method of QR decomposition’s fast updates for linear regression models

Abstract
In the paper the description of algorithms of solving the linear least square problem with QR decomposition method and their analysis of usefulness to the fast changing panel data, is presented. The classical algorithm of QR decomposition using Householder reflections and the algorithm of fast updates of QR decomposition using Givens rotations are compared. Results of the computer simulation for the data from the foreign exchange market are presented.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 27

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo