Zeszyt 24/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Ewa Ziemba

Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego – teoria i praktyka

***

Role of e-administration in creating information society – theory and practice

Abstract
The goal of the following elaboration is to present the paradigm of information society, and the role of the electronic administration in creating information society. In the cognitive part, the substance and genesis of information society are described. In addition, electronic administration is presented as one of the rudiment of information society. In the empirical part, the implementation of electronic administration is presented through the case of the Region of Silesia. Results of the research may be helpful in undertaking activities related to the development of e-administration in the country as well as its specific regions.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 24

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo