Zeszyt 24/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jędrzej Wieczorkowski

Strategia informatyzacji w instytucjach administracji publicznej

***

IT strategy in public administration

Abstract
The article presents problems associated with IT strategy document in the public administration. It characterizes and generalizes current trends in IT strategy and the relationship between IT strategy and general business strategy. Author discusses practical solutions concerning the use of the process approach and maps of business processes in the document of strategy. The article is based on the experience of a project in the office of public administration.

spis treści zeszytu 24

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo