Zeszyt 24/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Piotr Stolarski, Krzysztof Węcel, Bartosz Perkowski, Agata Filipowska, Witold Abramowicz, Jacek Piotrowski

Ewolucja modeli danych na przykładzie aktualizacji profili zagrożeń w systemie Semantyczny monitoring cyberprzestrzeni

***

Transformation of data models on an example of a threat profile evolution in the Semantic Monitoring of the Cyberspace system

Abstract
The Semantic Monitoring of the Cyberspace (SMC) project aims at developing a prototype and a reference architecture of a system that is to support the public information exchange space surveillance in order to detect potential criminal activities. In the paper, we introduce the architecture of the solution implemented for detection of a selected type of actions i.e. illegal pharmaceutical trade. Then, we discuss the generalization of the data models and algorithms utilized for an easy adaptation of the system to other domains. The text uncovers three different aspects of such a generalization. We conclude by enlisting the functional and non-functional requirements for each of the generalization perspectives.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 24

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo