Zeszyt 24/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Cezary Stępniak

Idea e-województwa jako platforma aktywizacji społeczno-gospodarczej regionów

***

The idea of e-wojewodztwo as a platform of regiones social-economical activisation

Abstract
Wojewodztwo is the largest level of Polish administrative division and it is the highest level of self-government. Regional development is strongly connected with local social and economical activity. It is very important to focus different kinds of objects (local government, different kinds of institutions, enterprises and inhabitants) on preparation of common strategy, which will lead to economical progress, let to solve local social problems and will be the basis of new projects and enterprises preparation. The idea of e-Wojewodztwo refers to the concept of Civil Society and to the increasing role of information technology in regional management. The paper shows types of information systems, their roles and connections and kinds of organizations which can be involved to practice realization of mentioned idea.

spis treści zeszytu 24

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo