Zeszyt 24/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Andrzej Sobczak

Architektura korporacyjna państwa jako narzędzie zarządzania cyfrową transformacją organizacji sektora publicznego

***

State Enterprise architecture as a tool to manage digital transformation of public sector organizations

Abstract
This paper presents an original concept of using enterprise architecture to manage the digital transformation of public sector organizations. For this purpose, the author introduces the concept of enterprise architecture state. Then demonstrates how the State Enterprise architecture can be used to reduce risk factors associated with the digital transformation. The whole ends with an indication of the development of future research.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 24

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo