Zeszyt 24/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Krzysztof Michalik

Wpływ inżynierii wiedzy na wspomaganie zarządzania wiedzą w organizacji

***

The Influence of Knowledge Engineering on Knowledge Management Support in Organization

Abstract
The paper deals with knowledge engineering and expert systems as important part of computer science methods and tools supporting the knowledge management process. Some of expert systems used as advisory systems in the field of medicine, healthcare and public administration are exemplified. Additionally, the essence and possibilities of knowledge engineering methods, supporting the knowledge management, is discussed and described. The general thesis of the paper is conclusion that the both knowledge engineering and expert systems should be regarded as potentially valuable tools supporting knowledge management and being integral part of this process, what corresponds strictly with some works of Jay Liebowitz.

spis treści zeszytu 24

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo