Zeszyt 24/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Marcin Mazurek

Wybrane czynniki sukcesu wdrożenia systemu BPM w urzędzie administracji państwowej

***

Selected success factors for BPM system implementation in state administration office

Abstract
Paper presents key success factors from technology and modeling domain, identified for implementation of BPM system in a state administration office. The list of success factors includes quality of business process model, consistent integration architecture, exception management system and choice of the business process management platform (BPM suite). Specificity of state administration business processes is discussed and criteria of project success in such organization are presented.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 24

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo