Zeszyt 24/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Karolina Jarosławska, Zbigniew Olejniczak

Modernizacja Państwa z wykorzystaniem IT. Rekomendacje metodologiczne wyborów strategicznych zastosowań IT w państwie

***

Modernization of the State Using IT Technologies Methodological Recommendations for Selection of Strategic Applications of IT Technologies in the State

Abstract
IT Technologies are one of the key elements for increasing the efficiency of public administration. The article attempted to formulate recommendations on the methods for determining modernization of the state. The results were confronted with relevant provisions of the state’s strategic documents. The dissertation concludes with the presentation of general and specific objectives of selected IT projects of strategic importance to Poland.

spis treści zeszytu 24

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo