Zeszyt 24/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Krzysztof Gwardys

Planowanie transformacji organizacji publicznej z zastosowaniem architektury korporacyjnej

***

Transformation Planning of public organisations based on Enterprise Architecture

Abstract
An organizational change, including their transformation type, has long been a subject of scientific research within the management discipline, but in the last few years the practical application of a number of tools and methods supporting change management is noticeable. In particular, a concept of the enterprise architecture is used in above area. The author of this article presents the opportunities and benefits resulting from the use of the enterprise architecture approach to planning a transformation of a public organization. There are also indicated constraints and needs for the use of complementary methods.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 24

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo