Zeszyt 23/2011

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir

Analiza korespondencji w ocenie umiejętności osób ubiegających się o pracę

Streszczenie
W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania metod statystycznych w analizie danych zawartych w listach motywacyjnych i CV. W celu przeprowadzenia analizy wykorzystano dane pochodzące z ponad pięciuset zgłoszeń kandydatów ubiegających się o stanowiska pracownika biurowego i programistów w firmie tworzącej wysoko wyspecjalizowane programy komputerowe. W pracy wykorzystano analizę korespondencji z wykorzystaniem macierzy Burta oraz przeprowadzono jednowymiarowe analizy wszystkich wybranych cech. Działanie to pozwoliło rozpoznać profile kandydatów np. według wykształcenia, umiejętności praktycznych, doświadczenia i porównać je z oczekiwaniami pracodawcy.

***

Using Correspondence Analysis in Assessing the Skills of Job Applicants

Abstract
The article presents an example of application of correspondence analysis to the analysis of data obtained from motivational letters and CVs. More than five hundred applications of candidates applying for the posts of office workers and software developers in the IT company specialized in computer software were analyzed. The correspondence analysis of the Burt matrix and univariate analysis of the selected features were performed in order to identify profiles of the candidates according to their education, skills, experience and to compare them with the expectations of the employer.

spis treści zeszytu 23

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo