Zeszyt 23/2011

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Mariusz Łapczyński

Web mining – analiza wzorców zachowań jako sposób na wzrost wartości dla klienta

Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja nieukierunkowanego modelu data mining zbudowanego w oparciu o dane pochodzące ze sklepu internetowego. Jest to jedno z wielu zastosowań tzw. web miningu, które w tym wypadku dotyczy analizy strumienia ruchu na stronie internetowej. Dane na temat zakupów i odwiedzin witryny pochodzą z pierwszego półrocza 2008 r., zaś wykorzystane narzędzia analityczne to reguły sekwencyjne i uzupełniająco – na potrzeby analizy koszykowej – reguły asocjacyjne. Wyniki analizy mogą zostać wykorzystane m.in. do personalizacji przekazu, usprawnienia systemu czy modyfikacji wyglądu i struktury strony. Łatwiejsza nawigacja w obrębie witryny oraz dostęp do pożądanej treści (produktów/serwisów) wpływa na wzrost wartości dla użytkownika.

***

Web usage mining as a way of increasing value for customer

Abstract
The goal of this article is to present undirected data mining model that is related to e-commerce. It is very popular application of web usage mining referring to web clickstream analysis. Data used in analysis come from e-shop and were gathered in 2008. The set of sequence and association rules is useful in content personalisation, system improvement and site modification. Improving of navigational path or delivering individualised offering can significantly increase the value for customer.

spis treści zeszytu 23

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo