Issue 39/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Tomasz Brodzicki

Płytkie determinanty wzrostu polskich regionów. Analiza empiryczna z wykorzystaniem metod panelowych

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest empiryczna identyfikacja płytkich determinant rozwoju polskich województw, w tym zwłaszcza makroekonomicznych efektów zewnętrznych inwestycji w kapitał ludzki i infrastrukturę. W tym celu został opracowany rozszerzony neoklasyczny model wzrostu uwzględniający podejście Mincera do akumulacji kapitału ludzkiego oraz założenie o bezpośrednim wpływie jakości infrastruktury na ogólną wydajność systemu gospodarczego. Na podstawie równania strukturalnego modelu teoretycznego opracowano panelowy model empiryczny, który został oszacowany dla panelu 16 województw Polski w okresie 1999–2009.

***

Shallow determinants of growth of Polish regions. Empirical analysis with panel data methods

Abstract
We derive and then estimate an augmented neoclassical growth model to identify major shallow determinants of growth of Polish NUTS-2 regions and the existence of macroeconomic education and infrastructure-related externalities. The empirical model for 16 NUTS-2 regions over the period 1999–2009 is estimated with various panel data techniques. The simple model explains around 90 per cent of variation in real GDP per capita. Most of results are in line with theoretical predictions. Overall, the return to accumulation of human capital through education and experience for Polish regions is statistically significant, robust and positive. The magnitude of the impact is higher for experience. The macroeconomic infrastructure externality is positive however statistically insignificant. When we separate the impact of quality of roads (iqm) and railway (iqr), only the second term seems to have a statistically significant effect on the dependent variable. Taken at face value, this result could have significant policy implications. Overriding priority should be given to fostering further accumulation of human capital over investments in the transport infrastructure or at least more emphasis should be placed on complementarity between the two.

Article: PDF

Table of contents of issue 39

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671