Issue 40/2016

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 40:

Part 1
Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, rozwoju społeczeństwa informacyjnego


Part 2
Trendy w zarządzaniu informacją


Part 3
Metody statystyczne w analizie informacji ekonomicznej


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671