WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS




ANNALS

THE COLLEGIUM
OF ECONOMIC ANALYSIS







Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671