Editorial Board

Joanna Plebaniak (Editor in Chief)
Elżbieta Adamowicz
Agnieszka Chłoń-Domińczak
Piotr Ciżkowicz
Beata Czarnacka-Chrobot
Marek Góra
Jakub Growiec
Andrzej Kobyliński
Maria Podgórska
Honorata Sosnowska

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671