Issue 42/2016

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 42:

Part 1
Informatyzacja administracji publicznej


Part 2
Informatyzacja służby zdrowia


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671