Issue 22/2010

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 22:

Part 1
Dynamika w modelach ekonomicznych


Part 2
Teoria gier i jej rozszerzenia


Part 3
Metody ekonomii matematycznej w ekonomikach szczegółowych


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671