Issue 29/2013

The CEA states that the primary version is the paper one.

Katarzyna Mleczko, Joanna Bartnicka, Teodor Winkler

Sposób wspomagania zarządzania procesami w organizacjach opieki zdrowotnej z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

***

Method of process management support in healthcare organization with application of information and communication technology

Abstract
The article indicates capabilities of process management support in healthcare organization. The authors show effect of their works in real healthcare organizations. The proposed solutions are based on information and communication technology and shows methods and tools process modeling.

Article: PDF

Table of contents of issue 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671