Zeszyt 44/2017

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Nina Siemieniuk, Agnieszka Zalewska-Bochenko

Bezpieczeństwo systemów informatycznych w instytucjach bankowych

***

Security Systems in Banking Institutions

Abstract
The aim of the publication is to analyze the security of information systems in banking institutions in Poland. The analysis was conducted based on the available literature. The results show that without continuous monitoring of security of information systems, the development of banking institutions, and hence of electronic services, is not possible.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 44

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671