Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Spis treści zeszytu 49:

Część 1
Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego


Część 2
Gospodarka cyfrowa jako obszar zrównoważonego rozwoju


Część 3
Systemy informacyjne w podmiotach gospodarczych


Część 4
Rola nowoczesnych technologii w rozwoju podmiotów gospodarczych


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2020   ISSN 1232-4671